dialogue

Konference 'Stemmernes historie og betydning: hvorfor begynder et menneske at høre stemmer?' Og generalforsamlingen! Den 5. april 2019. Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C. Se mere HER
Komme med i bestyrelsen!

Velkommen til Stemmehørernetværket i Danmarks hjemmeside!

Stemmehørernetværket tilbyder information og støtte til mennesker, der hører stemmer og deres pårørende, som tager udgangspunkt i et livshistorisk perspektiv og med den forståelse, at stemmer er meningsfulde og relateret til ens liv. Vi betragter 'skizofreni' som en konstruktion snarere end en sygdom og derved bliver det en radikalt anderledes tilgang end den gængse sygdomsorienterede forståelse som psykiatrien tilbyder.

Mariposa copy

Stemmehørernetværket er del af et voksende internationalt netværk af selvhjælpsgrupper for mennesker, der hører stemmer, føler sig forfulgt, ser syner, eller har andre usædvanlige oplevelser.  I psykiatrien betegnes disse oplevelser som ”hallucinationer/paranoia”, og dens medicinske tilgang ser dem som et symptom på sygdom. Forskningen på området viser imidlertid, at der findes mange andre forståelsesrammer for disse tilstande, end psykiatriens bio- medicinske tilgang.

Mange mennesker begynder f.eks. at høre stemmer i forbindelse med oplevelser af ekstrem stress eller traumer. Faktisk er der en meget stærk og robust korrelation mellem trauma og stemmehøring som er dosisrelateret. Dvs. jo mere og vedvarende traumet er, jo større sandsynlighed er der for, at man begynder at høre stemmer etc. For mange mennesker fører dette til en psykiatrisk diagnose - typisk skizofreni - og den tilhørende medicinske behandling.

Kontakt:

Hvis du er interesseret i at høre mere, spørge os om noget, eller gerne vil have din stemmehørergruppe  på vores hjemmeside, kan du kontakte os her: stemmerhoering@gmail.com

Du kan også kontakte os indivuelt på siden Om Os

Bliv medlem!
Du støtter en god sag! Kan betales direkte Konto: 0400 - 4012693201 Pris: 100kr individ 250kr institution. Husk adresse og evt. EAN nummer

Mette Askov er stemmehørernetværkets formand

MetteHVBeskrivelse af mig.

Mit navn er Mette Askov. Jeg har været stemmehører i ca. 38 år. Jeg er uddannet sygeplejerske i 1996, og har arbejdet i psykiatrien. Jeg begyndte at høre stemmer som 7-årig. Stemmerne i barndommen var udelukkende positive. Dette ændrede sig i teen-age årene, så derfra hørte jeg kun negative og devaluerende stemmer. En opvækst med omsorgssvigt og seksuelt misbrug, samt devaluerende stemmer, bragte mig midt i tyverne til et sammenbrud. Det blev i psykiatrien kaldt skizofreni, og herefter fulgte mange år som overmedicineret zombie på psykiatriske afdelinger og bosteder. Samtale, terapi og at få givet stemmerne mening har bragt mig til hvor jeg er i dag.

Jeg faciliterer stemmehørergrupper, workshops og åbne møder. Jeg er konsulent/mentor og har individuelle forløb i Vejle området. Jeg underviser og holder oplæg i ind -og udland. I det kommende år starter jeg på den 5-årige narrative psykoterapeut uddannelse. Jeg er engageret aktivist i kampen for et paradigmeskifte i psykiatrien. Jeg er aktiv Venligboer i området hvor jeg bor.

Jeg overtager formandsposten efter Olga Runciman med stor ydmyghed og entusiasme. Jeg er dedikeret til den rolle, og jeg glæder mig meget til samarbejdet med den øvrige bestyrelse samt alle de mennesker som Stemmehørernetværket er i berøring med. Jeg har en vision om at Stemmehørernetværket i fremtiden udvikler sig til at blive en forening som bliver hørt på lige fod med andre foreninger.

Jeg har været med siden stemmehørernetværket blev til og det er nu med meget stor glæde jeg kan vidergiv formandsposten til Mette TILLYKKE Mette! - Olga

Stemmehørernetværket arbejder for:

  • at skabe opmærksomhed og accept af stemmehøring, paranoia og andre usædvanlige oplevelser.
  • accept og forståelse for at disse oplevelser er meningsfulde, forståelige og relateret til ens liv.
  • at give alle, der har disse oplevelser, muligheden for at tale frit sammen om dem, i trygge fordomsfrie rammer.
  • at støtte enhver med disse oplevelser til at finde sin egen, individuelle vej til at komme til en forståelse af dem, lære af dem, og opnå personlig udvikling igennem dem.
  • at det er muligt, ved at ændre ens relation til dem, at komme til at leve et helt og fyldestgørende liv.
  • at det bliver muligt at vælge andre former for hjælp, end psykiatriens, hvis man ønsker det.

Dette gør vi ved at:

  • skabe og støtte udbredelsen af selvhjælpsgrupper. 
  • organisere og gennemføre undervisning/workshops/foredrag for såvel stemmehørere, professionelle som andre interesserede.
  • tæt samarbejde med Intervoice; det internationale stemmehørernetværk,
  • arbejde for bedre vilkår for stemmehørere