dialogueVores næste konference i Århus den 23. november
Reservere datoen! Download programmet HER

Eller se mere under arrangementer

Velkommen til Stemmehørernetværket i Danmarks hjemmeside!

Stemmehørernetværket tilbyder information og støtte til mennesker, der hører stemmer og deres pårørende, som tager udgangspunkt i et livshistorisk perspektiv og med den forståelse, at stemmer er meningsfulde og relateret til ens liv. Vi betragter 'skizofreni' som en konstruktion snarere end en sygdom og derved bliver det en radikalt anderledes tilgang end den gængse sygdomsorienterede forståelse som psykiatrien tilbyder.

Yellow tiger cat

Stemmehørernetværket er del af et voksende internationalt netværk af selvhjælpsgrupper for mennesker, der hører stemmer, føler sig forfulgt, ser syner, eller har andre usædvanlige oplevelser.  I psykiatrien betegnes disse oplevelser som ”hallucinationer/paranoia”, og dens medicinske tilgang ser dem som et symptom på sygdom. Forskningen på området viser imidlertid, at der findes mange andre forståelsesrammer for disse tilstande, end psykiatriens bio- medicinske tilgang.

Mange mennesker begynder f.eks. at høre stemmer i forbindelse med oplevelser af ekstrem stress eller traumer. Faktisk er der en meget stærk og robust korrelation mellem trauma og stemmehøring som er dosisrelateret. Dvs. jo mere og vedvarende traumet er, jo større sandsynlighed er der for, at man begynder at høre stemmer etc. For mange mennesker fører dette til en psykiatrisk diagnose - typisk skizofreni - og den tilhørende medicinske behandling.

Kontakt:

Hvis du er interesseret i at høre mere, spørge os om noget, eller gerne vil have din stemmehørergruppe  på vores hjemmeside, kan du kontakte os her: stemmerhoering@gmail.com

Du kan også kontakte os indivuelt på siden Om Os

Bliv medlem!
Du støtter en god sag! Kan betales direkte Konto: 0400 - 4012693201 Pris: 100kr individ 250kr institution. Husk adresse og evt. EAN nummer
 
 
 

Ny Bestyrelse 2016

Beretning fra Stemmehørernetværkets konference og generalforsamling d. 12. maj i Vejle.

Dagen startede med at formanden, Olga Runciman bød velkommen, og fortalte kort om det forgangne år, samt hvad nyt der var indenfor stemmehører verdenen i Danmark og udlandet.
Mette Askov holdt et oplæg om ophør med psykofarmaka, og tiden efter ophør med psykofarmaka. Det var der mange som lærte noget af.
Agnes Ringer, psykolog, PHD, holdt dernæst sit meget interessante oplæg om sin PHD afhandling, At være patient ”på den rigtige måde”. Dilemmaer, sygdomsdiskurser og brugerinddragelse i psykiatrien.
Efter frokostpausen, demonstrerede Lisbeth Holm og Trevor Eyles hvordan de to kører stemmedialog.
Så trådte 8 seje stemmehørere frem i stemmehørerpanelet, og fortalte om deres stemmehøring og mestringsstrategier, samt svarede på de spørgsmål mange af vores gæster stillede.
Kl. 15 var konferencen slut, og vi gik i gang med selve generalforsamlingen. Efter valg af ordstyrer og referent, fremlagde formanden sin beretning om årets gang, og kasseren fremlagde regnskabet. Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til fremtidige projekter. Til slut var der valg af ny bestyrelse, se denne i ”Om os”.
Vi havde ca. 85 gæster, og der var en utrolig dejlig stemning og engagement. Alt i alt en fantastisk dag. Tak til alle som mødte op og bidrog til at gøre dagen til noget helt specielt. Vi ser frem til at se jer, og endnu flere, til nye konferencer i 2016.

Stemmehørernetværket arbejder for:

  • at skabe opmærksomhed og accept af stemmehøring, paranoia og andre usædvanlige oplevelser.
  • accept og forståelse for at disse oplevelser er meningsfulde, forståelige og relateret til ens liv.
  • at give alle, der har disse oplevelser, muligheden for at tale frit sammen om dem, i trygge fordomsfrie rammer.
  • at støtte enhver med disse oplevelser til at finde sin egen, individuelle vej til at komme til en forståelse af dem, lære af dem, og opnå personlig udvikling igennem dem.
  • at det er muligt, ved at ændre ens relation til dem, at komme til at leve et helt og fyldestgørende liv.
  • at det bliver muligt at vælge andre former for hjælp, end psykiatriens, hvis man ønsker det.

Dette gør vi ved at:

  • skabe og støtte udbredelsen af selvhjælpsgrupper. 
  • organisere og gennemføre undervisning/workshops/foredrag for såvel stemmehørere, professionelle som andre interesserede.
  • tæt samarbejde med Intervoice; det internationale stemmehørernetværk,
  • arbejde for bedre vilkår for stemmehørere