Konference og generalforsamling
(Se nedeste på siden hvis du vil være med i bestyrelsen)

ved Stemmehørernetværket i Danmark

Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C
den 5. april 2019

Stemmernes historie og betydning

- hvorfor begynder et menneske at høre stemmer?

 

Program for dagen:

10.00. – 10.15 Velkomst ved formand Mette Askov samt præsentation af bestyrelsens medlemmer.

10.15 – 11.00 ”Er det muligt at hjælpe sit barn, som oplever stemmer og syner?"

ved Pia Brandt Danborg

Pia Brandt Danborg er biolog og arbejder på et bosted for unge. Hun er mor til to og har lidt af svær angst. Pias dreng oplevede mobning i skolen og begyndte deraf at høre stemmer. Hør, hvordan Pia hjalp sin dreng igennem det.

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 "Kan man leve med stemmer uden at involvere psykiatrien?"

ved Ophelia Carlson

Ophelia Carlson er korrespondent. Hun har hørt en stemme i 20 år og al- drig fået medicin for det. Ophelia er glad for sin stemme og har igennem skriftlig dialog med den undersøgt, hvornår hun kan stole på sin stemme, og hvornår den får hende ud på besværlige og bekostelige omveje.

12.00 – 13.00 Frokostpause

13.00 – 13.45 "Senfølger af seksuelle overgreb"

ved Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb (SPOR)

Repræsentanter for Landsforeningen SPOR kommer og fortæller om senfølger efter seksuelle overgreb.

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 15.00 Stemmehørerpanel.

Unik mulighed for at få indblik i stemmehøring fra dem, der er tættest på! Stedet hvor I har mulighed til at spørge panelet om alt det, som I brænder inde med omkring stemmehøring? Hvad kan man gøre som stemmehører eller som hjælper? Og vigtigst af alt, her kan du finde ud af, at du ikke er alene!

15.00 – 15.05 Tak for i dag!

 

 

Umiddelbart efter Generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning om årets gang

3. Regnskab, kontingent og budget

4. Indkomne forslag, vedtægtsændringer

5. Fremtidige projekter

6. Valg af ny bestyrelse.

7. Eventuelt og afrunding af dagen

 

Praktiske informationer:

Generalforsamlingen afholdes på Carl Blochs Gade 28, 8000 Århus C. Stedet ligger ca. 1 km fra Århus Hovedbanegård, altså ca. 10-15 minutters gang. Der er mulighed for at købe mad og drikke i nærheden, og Folkestedet serverer også frokost.

Tilmelding/betaling:

Foregår på MobilePay: Tlf.nr.: 28 77 97 40 eller på kontonr.: 0400-4012693201. Melder du dig ind samtidig med tilmelding til konferencen (i alt 200 kr.), skriv i kommentarfeltet udover dit navn og email "K+M" for konference og medlemsskab.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 4. april. Vi tager ikke imod tilmelding/betaling ved døren.

Pris: 100 kr. for personlige medlemmer af Stemmehørernetværket / 200 kr. for alle andre.

Alle har mulighed for at deltage i første del af programmet, hvorimod selve generalforsamlingen kræver personligt medlemskab af Stemmehørernetværket. Alle med interesse i Stemmehørernetværket kan være personligt medlem, både brugere, pårørende og andre enkeltpersoner. Botilbud og andre institutioner kan være medlem via et støttemedlemsskab, der dog ikke giver adgang til at komme ind på vores konferencer til 100 kr. samt vores generalforsamling; her kræves personligt medlemsskab.

Hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsen for Stemmehørernetværket i Danmark, så se hvordan på vedlagte beskrivelse eller på www.stemmehoerer.dk; din besked skal være os i hænde seneste den 23. marts 2019.

Er du i tvivl om noget, så skriv til os på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kære kommende bestyrelsesmedlem,

For at komme i bestyrelsen i Stemmehørernetværket, skal vi senest 14 dage inden Generalforsamlingen have modtaget en beskrivelse af hvem du er, hvilken interesse/tilknytning du har i/til Stemmehørernetværket, og hvorfor du ønsker at komme i bestyrelsen.
Alle har mulighed for at deltage i bestyrelsen, bare du har en interesse i stemmehøring.
Da vi holder bestyrelsesmøder og konferencer over hele landet, skal du have mulighed for selvstændigt at møde op, selvom det er spredt rundt om i landet.
Efter du er valgt ind, skal du sende et billede og en kort præsentation af dig selv, som skal ligge på vores hjemmeside.
Selve bestyrelsesarbejdet kan være mangeartet, f.eks. tage referat til bestyrelsesmøder, komme med idéer til kommende tiltag, idéer til kommende konferencer, tage kontakt til oplægsholdere mm.
Vi har en forventning om at du er med til at sprede kendskabet til Stemmehørernetværket, samt at dine holdninger er sammenstemmende med vores, som tager udgangspunkt i det levede liv.
De bedste hilsner,
Bestyrelsen i Stemmehørernetværket


  autumn-bot