konference og generalforsamling mandag den 16. April i København

Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K
16. april 2018

”Menneskerettigheder og Psykiatri”

 

Program for dagen:

10.00. – 10.10 Velkomst v. formand Mette Askov

10.10 – 11.00 ”Opstart af et medicinfrit tilbud i Norge, retten til selv at vælge” v. Magnus Hald
Magnus Hald, psykiater og overlæge, medstifter af IIPDW (International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal), og leder af en af de medicinfri afdelinger i Norge. Han vil fortælle om opstarten, samt de udfordringer man har mødt undervejs. Vi håber på, at der kommer en af de mennesker med, som har benyttet sig af det medicinfri tilbud, og fortæller sammen med Magnus.

11.00 – 11.10 Pause

11.10 – 12.00 "En defekt retspsykiatri" v. Gitte Hansson
Gitte er mor til Glenn Hansson, som har stiftet Foreningen for Bedre Retspsykiatri. Gitte vil fortælle om det at være pårørende og vidne til at hendes søn bliver udsat for gentagende menneskerettighedsforbrydelser. Et eksempel som kan læses her Psykiatriavisen

12.00 – 13.00 Frokostpause

13.00 – 13.50 "Konsekvenser ved brug af tvang i psykiatrien" v. Olga Runciman
Olga Runciman, psykolog med speciale i psykoser, og medstifter af IIPDW, har kæmpet i mange år for retten til at vælge, samt at handikapkonventionen overholdes i psykiatrien. Hun har talt i FN og WHO om menneskerettighederne, og er med i WHO’s ”Quality Rights Initiative”. Olga vil fortælle hvordan mange oplever tvang, konsekvenser af tvang, og hvad man kan gøre for at nedsætte eller undgå tvang i psykiatrien.

13.50 – 14.00 Pause

14.00 – 14.50 Stemmehørerpanel.
Unik mulighed for at få indblik i stemmehøring og mestringsstrategier! Stedet hvor I har mulighed til at spørge panelet om alt det i brænder inde med omkring stemmehøring? Hvad kan man gøre som stemmehører eller som hjælper? Og vigtigst af alt, finde ud af, at man ikke er alene!

14.50 – 15.00 Pause

 

15.00 – 16.00 Generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formandens beretning om årets gang
3. Regnskab, kontingent og budget
4. Indkomne forslag, vedtægtsændringer
5. Fremtidige projekter
6. Valg af ny bestyrelse.
7. Eventuelt og afrunding af dagen

 

Praktiske informationer:


Generalforsamlingen afholdes i Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh., K. Der er ca. 10 min. gåafstand fra Nørreport station.
Der er mulighed for at købe mad og drikke i nærheden.

Tilmelding/betaling:
Foregår på Mobilepay: Tlf. nr.: 28779740 eller på konto nr.: 0400-4012693201 (Husk at anføre navn + evt. EAN-nr.).
Tilmeldingsfrist er onsdag d. 11. april. Vi tager ikke imod tilmelding/betaling ved døren.

Pris: 200 kr. for ikke-medlemmer/100 kr. for medlemmer af Stemmehørernetværket.

Alle, også ikke medlemmer, har mulighed for at deltage i første del af programmet, hvor selve generalforsamlingen kræver medlemskab af Stemmehørernetværket.
Man kan melde sig ind i Stemmehørernetværket som brugere, pårørende, bosted eller for enkeltpersoner med interesse for netværket via vores hjemmeside: www.stemmehoerer.dk

Indsendelse af forslag, samt ansøgning til bestyrelsen, skal være os i hænde senest mandag d. 2. april. Mailes til nedenstående adresse.

Stemmehørernetværkets mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ved evt. spørgsmål.

  autumn-bot