Konference og generalforsamling

ved Stemmehørernetværket i Danmark

på Det gamle Rådhus i Roskilde, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde

tirsdag den 5. maj 2020.

At møde et menneske i psykiatrien - etisk, juridisk og socialt 

 

Program for dagen:

 

10.00 – 10.10  Velkomst ved konstitueret formand Olga Runciman

10.10 – 11.00 "Making sense of paranoia and unusual beliefs" 
                        ved Peter Bullimore

I will look at the three stages of Paranoia and how they are different from the three stages of Hearing Voices. I will explore the role of neglect in Paranoia and I will look at how we can decode someones beliefs, when we see them through their eyes, not ours. Oplægget er på engelsk.

11.00 – 11.10 Pause

11.10 – 12.00 "Afskaffelse af tvangsmedicinering"
                        ved Peter C. Gøtzsche

Peter C. Gøtzsche er protektor for Stemmehørernetværket. Denne dag vil han fortælle om de etiske, videnskabelige og juridiske grunde til, at tvangsmedicinering bør afskaffes. I en undersøgelse har han og hans team påvist, at psykiatriloven er blevet brudt i samtlige 30 tilfælde, hvor en pati ent havde klaget først til Det Psykiatriske Patientklagenævn, og dernæst til Det Psykiatriske Ankenævn over tvangsmedicinering.

12.00 – 13.00 Frokostpause

13.00 – 13.50 "Stemmehøring og Åben Dialog – kan vi danse sammen?"
                        ved Olga Runciman

Kan stemmehørerbevægelsen med dens tænkning og filosofi danne part nerskab med åben dialog og dens menneskesyn og tilgang til mennesker med alvorlig sindslidelse? Det mener jeg, at den kan, og at det vil være til stor fordel for alle parter, hvis vi får det til at lykkes. Som stemmehører og åben dialog familieterapeut vil jeg belyse dette.

13.50 – 14.00 Pause

14.00 – 14.50 Stemmehørerpanel

Igen en unik mulighed for at få indblik i stemmehøring og mestringsstragier! Stedet, hvor I har mulighed for at spørge panelet om alt det, I brænder inde med omkring stemmehøring? Hvad kan man gøre som stemmehører eller hjælper? Og vigtigst af alt, finde ud af, at man ikke er alene!

 

14.50 – 15.00           Pause og oprydning

15.00 – 16.00           Generalforsamling med følgende dagsorden:

                                    

                      1. Valg af ordstyrer og referent

                        2. Formandens beretning om årets gang

                        3. Regnskab, kontingent og budget

                        4. Indkomne forslag, vedtægtsændringer

                        5. Fremtidige projekter

                        6. Valg af ny bestyrelse. 

                        7. Eventuelt og afrunding af dagen

__________________________________________________________________________

Praktiske informationer:

Generalforsamlingen afholdes også på Det gamle Rådhus i Roskilde, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Der er ca. 5 min. gåafstand fra Roskilde station med tog- og busforbindelser. 

Der er mulighed for at købe mad og drikke i nærheden.

Tilmelding/betaling:

Foregår på Mobilepay: Tlf. nr.: 28779740 eller på konto nr.: 0400-4012693201 (Husk at anføre navn + evt. EAN-nr.).

Tilmeldingsfrist er torsdag den 16. april. Vi tager ikke imod tilmelding/betaling ved døren.

Pris: 200 kr. for ikke-medlemmer / 100 kr. for medlemmer af Stemmehørernetværket. 

Alle, også ikke medlemmer, har mulighed for at deltage i første del af programmet, hvor selve generalforsamlingen kræver medlemskab af Stemmehørernetværket.

Man kan melde sig ind i Stemmehørernetværket som brugere, pårørende, bosted eller for enkeltpersoner med interesse for netværket via vores hjemmeside: www.stemmehoerer.dk

Stemmehørernetværkets mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ved evt. spørgsmål.


  autumn-bot