Stemmehørernetværkets Bestyrelse

Her kan du se hvem vi er, hvad vi beskæftige os med og kontakt informationer.

 • Mette Askov
  Mette Askov FORMAND: Stemmehører i ca. 38 år. Tidligere psykiatrisk sygeplejerske. Kommende narrativ psykoterapeut. Faciliterer stemmehørergrupper, workshops og åbne møder. Er konsulent/mentor og har individuelle forøb. Underviser og holder oplæg i ind -og udland. Engageret aktivist i kampen for et paradigmeskifte i psykiatrien, og aktiv Venligboer. Tlf. 22198547 E-mail: metteaskov@live.dk
 • Johnny Robert Lund
  Johnny Robert Lund NÆSTFORMAND: Uddannet klejnsmed, stemmehører, psykiatri overlever og har nu et selvstændigt og meningsfuldt liv efter mange år i psykiatrien/social psykiatrien. Tlf: 42368914 Email: pcgamerforever@live.dk
 • Kaja Jensen (kasserer)
  Kaja Jensen (kasserer) KASSERER: Kaja Jensen Jeg er uddannet socialpædagog og arbejder på et Socialpsykiatrisk Bosted i Horsens Kommune. Har arbejdet med stemmehøring siden 2007. Faciliterer stemmehørergrupper og laver individuelle forløb. Tlf. 28779740 Email: mail@kaja-jensen.dk
 • Olga Runciman
  Olga Runciman Psykolog Cand. Psych., indehaver af Psycovery. www.psycovery.com Bestyrelsesmedlem i Intervoice og stemmehører. Arbejder nationalt og internationalt som foredragsholder, underviser, supervisor og konsulent. Har egen praksis i indre København med speciale indenfor psykoser. Derudover deltidsansat som psykolog og på Botilbuddet Slotsvænget. Tlf,: 27851003 orunciman@gmail.com
 • Rikke Lindahl Hansen
  Rikke Lindahl Hansen Uddannet psykiatrisk sygeplejerske. Leder af Botilbuddet St Valbyvej i Roskilde. Holder oplæg omkring en ledelsestilgang, hvor medarbejdere tilbyder samarbejde og stor omsorg. Det skaber fokus på mennesket og ikke en stigmatiserende sygdomsforståelse, der passiviserer. Arbejder aktiv for paradigmeskift ! Tlf: 30841992 Mail: rikkelindahlhansen@gmail.com

Historien om Stemmehørernetværket:

 • På botilbuddet Slotsvænget viste sig at det var en stor hjælp for nogle der hørte stemmer at arbejde med stemmehøring.
 • Jørn Eriksen arrangeret foredrag med Ron Coleman og Mike Smith og flere var interesserede i en selvhjælpsgruppe for stemmehørere.
 • Med Jørn Eriksen i spidsen blev tankerne om en stemmehørerforening for alle en realitet.
 • 14/12/04 Afholdtes et borgermøde på Lyngby Stadion med Mike og Ron som blev annonceret i den lokale avis.
 • 12/12/04 mødtes interesserede personer for at etablere en styregruppe.
 • Den første selvhjælpsgruppe med 8 deltager startet i Lyngby
 • Imens arbejdede styregruppen hårdt og fik lagt linjerne for foreningen.
 • Den 3. oktober 2005 blev Stemmehørernetværket en virkelighed!
 • Ved den stiftende generalforsamlingen blev 11 valgt ind