Stemmehørernetværkets Bestyrelse

Her kan du se hvem vi er, hvad vi beskæftige os med og kontakt informationer.

Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere den nye bestyrelse for stemmehørernetværket i

Danmark.

Der var stor interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet. Dette betød, at der skulle afholdes et valg

om pladserne. Det er bare så fantastisk, at der er så stor opbakning og vilje til at gøre en forskel og

være med til at forme retningen for netværket!

Vi vil afholde en række bestyrelsesmøder over den kommende tid, hvor vi vil forsøge at formulere

de tiltag vi gerne vil have gennemført. Alle i netværket, er mere end velkomne til at komme med

forslag til arrangementer, som I tænker kunne gøre dette gode netværk endnu bedre.

Der er også en del praktiske opgaver for bestyrelsen at tage fat på som for eksempel: En

gennemgang af hjemmesiden, for blandt andet at gøre den mere brugervenlig på tablets og

smartphones. Nyhedsbreve, hvordan vi hverver flere medlemmer, hvad vi skal kunne tilbyde som

forening. Dette er naturligvis også noget vi gerne vil have indspark til, så tøv ikke med at kontakte

os.

Vi vil ligeledes arbejde på at få opdateret vores vedtægter, da der var flere uafklarede spørgsmål

til generalforsamlingen, hvor vi ikke kunne finde et svar i vedtægterne. Når vi har formuleret et

forslag til nye vedtægter, vil de naturligvis blive fremlagt på enten en generalforsamling eller en

ekstraordinær generalforsamling.

Der er en masse energi, der bare venter på at blive brugt. Vi glæder os til, at det forhåbentligt

kommer alle de dejlige medlemmer til gode.

Bestyrelsen har konstitueret sig og består af:

 

Trine Koch Bestyrelsesmedlem

Rasmus Bibæk Lange Bestyrelsesmedlem

Nina Falkenlöve Lauridsen Bestyrelsesmedlem

Rikke Lindahl Hansen Bestyrelsesmedlem

Ophelia Carlson Bestyrelsesmedlem

Lee Little Bestyrelsesmedlem

Kaja Iversen Kasserer

Anna-Christina Andersen Næstformand

Michael Cidlik Formand

Birgitte Hansen Suppleant

 

Vi kan kontaktes enten via Facebookgruppen eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Venlig Hilsen

Historien om Stemmehørernetværket:

  • På botilbuddet Slotsvænget viste sig at det var en stor hjælp for nogle der hørte stemmer at arbejde med stemmehøring.
  • Jørn Eriksen arrangeret foredrag med Ron Coleman og Mike Smith og flere var interesserede i en selvhjælpsgruppe for stemmehørere.
  • Med Jørn Eriksen i spidsen blev tankerne om en stemmehørerforening for alle en realitet.
  • 14/12/04 Afholdtes et borgermøde på Lyngby Stadion med Mike og Ron som blev annonceret i den lokale avis.
  • 12/12/04 mødtes interesserede personer for at etablere en styregruppe.
  • Den første selvhjælpsgruppe med 8 deltager startet i Lyngby
  • Imens arbejdede styregruppen hårdt og fik lagt linjerne for foreningen.
  • Den 3. oktober 2005 blev Stemmehørernetværket en virkelighed!
  • Ved den stiftende generalforsamlingen blev 11 valgt ind