Velkommen til Stemmehørernetværket i Danmarks hjemmeside!

Stemmehørernetværket tilbyder information og støtte til mennesker, der hører stemmer og deres pårørende, som tager udgangspunkt i et livshistorisk perspektiv og med den forståelse, at stemmer er meningsfulde og relateret til ens liv. Vi betragter 'skizofreni' som en konstruktion snarere end en sygdom og derved bliver det en radikalt anderledes tilgang end den gængse sygdomsorienterede forståelse som psykiatrien tilbyder.

Yellow tiger cat

Stemmehørernetværket er del af et voksende internationalt netværk af selvhjælpsgrupper for mennesker, der hører stemmer, føler sig forfulgt, ser syner, eller har andre usædvanlige oplevelser.  I psykiatrien betegnes disse oplevelser som ”hallucinationer/paranoia”, og dens medicinske tilgang ser dem som et symptom på sygdom. Forskningen på området viser imidlertid, at der findes mange andre forståelsesrammer for disse tilstande, end psykiatriens bio- medicinske tilgang.

Mange mennesker begynder f.eks. at høre stemmer i forbindelse med oplevelser af ekstrem stress eller traumer. Faktisk er der en meget stærk og robust korrelation mellem trauma og stemmehøring som er dosisrelateret. Dvs. jo mere og vedvarende traumet er, jo større sandsynlighed er der for, at man begynder at høre stemmer etc. For mange mennesker fører dette til en psykiatrisk diagnose - typisk skizofreni - og den tilhørende medicinske behandling.